Neos Yazılım instagram Neos Yazılım Whatsapp
Neos Yazılım Telefon Numarası Neos Yazılım instagram Neos Yazılım Whatsapp

https://neosyazilim.com/ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sayın Üye ;

https://neosyazilim.com/  yer sağlayıcı olarak hizmet veren internet sitesi olup Neos Eğitim Bilişim Danışmanlık Ve Ticaret A.Ş.’nin(NEOS) bir girişimi olup tüm hakları NEOS’a aittir. Sisteme üye olarak sisteme erişmekle veya sistemi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. NEOS sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin sisteme konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve sisteme devam eden erişiminiz veya devam eden sistemi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1.       Sözleşmenin Amacı

İşbu sözleşmenin amacı https://neosyazilim.com/ ile (Bu sözleşmede NEOSYAZILIM olarak anılacaktır) 

 

Diğer taraftan NEOSYAZILIM sistemini kullanacak olan veya kullanmakta olan internet kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır.)

 

Arasında, sistemin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

 

2.       SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

 

NEOSYAZILIM , Neos’un hizmet verdiği kişilerin hizmetler hakkında bilgi edinmesini sağlayan; verilen hizmetlere dair yeterlilik araştırması yapılabilecek; fikir ve düşünce özgürlüğü kapsamında üyeleri arasında etkileşim sağlayan ve tüm bu amaçlar doğrultusunda bir köprü vazifesi gören platformdur. İşbu sözleşme, bu amaç doğrultusunda sisteme üye olmak isteyen kullanıcıların bağlı olacağı sözleşme hükümlerini kapsamaktadır. Bu sebeple NEOSYAZILIM sistemini kullanan kullanıcılar işbu sözleşme kapsamındaki hükümlerle bağlı olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.       ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1.    Sisteme üyelik için; kullanıcılar sistem üzerindeki “üye ol” kısmından üye olmayı ve bu kısımda istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, bu bilgilerin yanlış ya da eksik doldurulmasından dolayı NEOSYAZILIM’ın veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.    ÜYE, sistemi kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. NEOSYAZILIM, sistem yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya sistem içeriğine dair, herhangi bir unsur veya sistemin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. NEOSYAZILIM’ın yer sağlayıcı olarak hizmet verdiği BLOG yoluyla sağlanan hizmette yayımlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyallerin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca ÜYE’nın sorumluluğundadır.

3.3.    ÜYE, sistem kullanımı ile bağlantılı olarak;

3.3.1. Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya herhangi bir devletin yasalarını ihlal etmeyeceğini,

3.3.2. Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde ÜYE’nin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir içeriği iletmeyeceğini,

3.3.3. Üye, üyeliğini ve NEOSYAZILIM sistemini, hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye, başkalarının NEOSYAZILIM üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz ve yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.

3.3.4. ÜYE, yazdığı beyan/yorum/paylaşım dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını; Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden her hangi bir amaçla siteyi kullanmayacağını aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan kendisinin sorumlu olacağını, NEOSYAZILIM’ın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, NEOSYAZILIM’ın bir zarara uğraması durumunda bu zararları NEOSYAZILIM’ın talebinde ödeyeceğini NEOSYAZILIM’ın talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da NEOSYAZILIM’ın ilk talebinde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4.    ÜYE; sistem aracılığıyla gönderdiği beyanların/iletilerin/yorumların, NEOSYAZILIM’ın tarafından, yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edileceğini ve paylaşımların içeriğinde gerektiğinde değişiklik yapılacağını, yapılan bu değişiklikler sebebiyle herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5.    ÜYE, NEOSYAZILIM’ın bülten, ürün, hizmet, kampanya, tebliğ, içerik, rapor ve her türlü bilgilendirme için göndereceği sms ve epostaları almayı kabul eder

3.6.    Şifrenin korunması ve gizli tutulması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bilgilerinin kendisi veya 3.şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden üyenin kendisi tam sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden üyeler (bireysel-kurumsal) durumu derhal NEOSYAZILIM’ın site yönetimine bildirmekle yükümlüdür. Bildirim işlemi, kullanıcı bilgilerinin kullanılmasından doğan sorumlulukların sona erdiği anlamına gelmez. NEOSYAZILIM’ın sitesine kayıt olan her üyenin kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin eksik, hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise, üyelik iptal veya bloke edilir ve NEOSYAZILIM’ın site hizmetlerinin kullanılması engellenir.

3.7.    Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak NEOSYAZILIM’ın kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, Kurumsal Üye ve/veya Üyeler hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.

4.       NEOSYAZILIM’ın YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUK SINIRLARI

 

4.1.    NEOSYAZILIM’ın ;  bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

 

4.1.1. Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

4.1.2. Çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak sistemi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2.    NEOSYAZILIM’ın hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

 

4.2.1. NEOSYAZILIM’ın, sistemin kullanılmasından veya kullanılmamasından, NEOSYAZILIM’ın üzerinden sağlanan veya kopyalanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan ( kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ) NEOSYAZILIM’ın veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

4.2.2. NEOSYAZILIM, NEOSYAZILIM içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya NEOSYAZILIM yoluyla gönderilen her türlü yazı, materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

4.2.3. ÜYE tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve sisteme erişim ve kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. ÜYE’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten kendisi sorumludur.

4.2.4. ÜYE, sisteme erişimi ve kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. NEOS hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

4.2.5. NEOSYAZILIM, ÜYE’nin hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş, ÜYE veya sistem bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

4.2.6. NEOSYAZILIM’ın kullanıcıların www.neosyazilim.com sitesi üzerinden ilettikleri ve bizzat doldurdukları bireysel üyelik formunda bildirmiş oldukları kişisel bilgilerini, www.neosyazilim.com internet sitesinde yer alan KVKK politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler; ad soyad, adres, telefon numarası, meslek bilgisi, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca "Kişisel Bilgiler" olarak anılacaktır. NEOSYAZILIM, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak ve hukuki çözüm bulmak amacıyla, kendi bünyesinde işleyebilecek; çözüm ortakları ve iştirakleriyle paylaşabilecektir.

4.2.7. NEOSYAZILIM, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. NEOSYAZILIM, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.neosyazilim.com internet sitesine yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, NEOS’un bir sorumluluğu olmayacaktır.

4.2.8. NEOSYAZILIM kullanıcılara ve kullanıcıların www.neosyazilim.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

 

 

5.       MÜCBİR SEBEPLER

İşbu sözleşmenin ÜYE tarafından kabul edilmesinden sonra, önceden öngörülemeyen ve de NEOSYAZILIM’ın kontrolü dışında gelişen bir durumun ortaya çıkmasıyla NEOSYAZILIM’ın işbu sözleşme ile yükümlendiği borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. (Örneğin; yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler, savaş vs.). Mücbir sebep halinde ÜYE, NEOS’un yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı, herhangi bir sorumluluğunun veya yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.       KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin şirket politikası www.neosyazilim.com internet sitesi üzerinden ilan edilmektedir. ÜYE ve ilgili 3. Kişiler her zaman hakları ve yükümlülüklerine dair bilgilenmek amacıyla site üzerinde yer alan yönlendirme linkinden ve doğrudan www.neosyazilim.com sitesine giriş yaparak şirket KVKK politikasına ulaşabilirler.

 

7.       SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

 

İşbu sözleşme ÜYE’nin sisteme giriş yapabilmek için sözleşmeyi okumasının ardından “kabul ediyorum” butonunu onaylaması ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olacaktır. Sözleşme herhangi bir süreye tabi olmaksızın kurulmuş olacaktır NEOSYAZILIM, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden ÜYE’nin üyeliğini askıya alabilir veya üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir. ÜYE, askıya alma veya üyeliği iptal durumunda NEOSYAZILIM’dan herhangi bir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.       İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

 

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Bakırköy mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.