Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI‘nın, ALICI‘ya satışını yaptığı, canlı uzaktan eğitimler veya videolu eğitimler ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Neos Yazılım
Adres: Cevizlik Mahallesi, Hatboyu Caddesi, No: 6, Bakırköy/İSTANBUL
Telefon: 05392117531
E-posta: [email protected]

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak neosyazilim.com sitesinden ödeme yapan kişi, ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, satın aldığı hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmet canlı eğitim ise, NEOS YAZILIM'ın belirtilen eğitim başlangıç tarihinde ve eğitim süresinde değişiklik yapma haklı saklıdır.

4.3 – Canlı eğitimlerin bağlantı linkinin, ALICI‘nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile iletilememesinden NEOS YAZILIM sorumlu tutulamaz.

4.4 – Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın neosyazilim.com internet sitesinde verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, NEOS YAZILIM hizmetin verilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

Söz konusu hizmet canlı eğitim ise, ALICI gerçekleştirdiği ödeme sonucunda eğitime kayıt olup sınıf düzeni ve kontenjanı doğrudan etkilediği için, ödediği ücretin iade edilmeyeceğini, kayıt silme ve cayma hakkı olmadığını kabul eder.

MADDE 6 - YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1 - neosyazilim.com web sitesinden satın alma yapıldığı durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

6.2 - NEOS YAZILIM hiçbir şeye bağlı olmaksızın eğitim içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir.

6.3 - NEOS YAZILIM, sunduğu ürün ve hizmetlerde indirim yapma hakkına sahiptir.

6.4 - ALICI, kayıt olduğu eğitim sürecinde toplum kurallarına aykırı, rahatsız edici veya sınıf düzenini bozacak davranışlarda bulunduğu takdirde NEOS YAZILIM, ALICI'ya verdiği hizmeti durdurma hakkına sahiptir. Bu durumda ALICI ücret iadesi vb. hak talep edemez. NEOS YAZILIM durdurulan hizmeti vermeme hakkına sahiptir. Bu nedenle satın alınan ya da durdurulan paketlerin iptali veya iadesi söz konusu değildir.

6.5 - NEOS YAZILIM tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın alan ALICI, NEOS YAZILIM ve DUHAN GÖKKAYA'nın maddi manevi varlığına zarar getirmeyeceğini ve itibarını zedelemek üzere eylemde bulunmayacağını kabul eder.

6.6 - ALICI'nın, NEOS YAZILIM tarafından sunulan dijital eğitim içeriklerini kopyalaması, çoğaltması, 3.kişilerle paylaşması durumlarında NEOS YAZILIM'ın tazminat talep etme hakkı saklıdır.